معرفی مدیریت

دکتر حیدری

دکترعلیرضا حیدری
مدیر وب سایت دانشکده

https://www.tums.ac.ir/faculties/ar-heidari

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمانی - بخش دندان‌پزشکی کودکان - ط ۱

شماره تماس بخش دندان‌پزشکی کودکان: ۴۲۷۹۴۰۰۲