تاریخچه دفتر توسعه آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) ازاسفند ماه سال 1372 با هدف کلی ارتقاء آموزش علوم پزشکی، به منظور بالا بردن سطح دانش آموختگان براساس نیازهای جامعه که نهایتاً منجر به تسهیل، تامین و ارتقاء سلامت جامعه می گردد فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرد. بدین ترتیب دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده های تابعه دانشگاه در پنج محور: پژوهش در آموزش، برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش مداوم و توانمندسازی اعضاءهیأت علمی فعالیت خود را آغاز کردند. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از سال 1378 در این راستا شروع به برنامه ریزی و فعالیت نمود. فعالیت اعضاء دردفتر توسعه آموزش دانشکده در آن زمان در شاخه های مختلف آموزش پزشکی به ویژه پژوهش در آموزش، ارزشیابی و آموزش مداوم بوده است، به گونه ای که حاصل این کوشش چندین طرح پژوهش در آموزش به صورت پایان نامه دکتری، تهیه پرسشنامه های ارزشیابی اساتید، ارزشیابی درونی دو گروه آموزشی و تنظیم برنامه های بازآموزی مدون دانشکده می باشد.
 
در سالهای 1386- 1389 به همت و تلاش مستمر مدیریت وقت، دفتر رونق خاصی به خود گرفته که نمونه بارز آن خاتمه ارزشیابی درونی تمامی گروه های آموزشی و همچنین آغاز به تحصیل قریب به 10 نفر از اعضا ی هیات علمی در دوره های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی(Medical Education)  میباشد.