فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه نخست

دانشکده

معرفی دانشکده

چشم انداز، ماموریت دانشکده

منشور اخلاقی

ریاست دانشکده

معرفی رییس دانشکده

خیرین سلامت

دبیرخانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

ستاد نوآوری

ملاقات با ریاست

پدافند غیرعامل

کمیته و شوراها

ارتقا اعضای هیئت علمی

معرفی واحد

اعضای دفتر ارتقاء هیئت علمی

گردش کار ارتقاء هیئت علمی

راهنما محاسبه امتیاز ارتقاء

مقررات و آیین نامه ها

لینک های مرتبط

سوالات متداول

ارتباط با ما

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده

معاونین دانشکده

اداری و مالی

معرفی معاونت اداری و مالی

ادارات

امور اداری

کارکنان امور اداری
شرح وظایف
آیین نامه ها و دستور العمل ها

امور مالی

کارکنان واحد امور مالی
شرح وظایف
آئین نامه و دستورالعمل ها
مالی
فیش حقوقی کارکنان

امور درمان

امور عمومی

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

فناوری اطلاعات

تجهیزات پزشکی

واحدها

واحدهای اداری

امور حقوقی و قراردادها
بهداشت محیط
HIS
امور سمعی بصری
همایش ها

واحدهای درمانی

فوریت های پزشکی
دفتر پرستاری
پذیرش و مدارک پزشکی
مددکاری
بخش های درمانی

کمیته های اجرایی

راهبری توسعه مدیریت

صیانت از حریم امنیت عمومی و شهروندی

مدیریت خطر حوادث و پدافند غیرعامل

سیستم های مدیریتی

کمیته تجهیزات و طرحهای عمرانی

فرآیندها

میز خدمت

آموزشی دندانپزشکی عمومی

معرفی معاونت آموزشی

معاون آموزشی

کارکنان واحد آموزش

نمایندگان گروه های آموزشی در معاونت

آئین نامه های آموزشی

تقویم آموزشی

دروس و پیش نیازها

برنامه هفتگی

دوره دکتری

دوره کارشناسی پیوسته پروتزهای دندانی

دوره کارشناسی ناپیوسته پروتزهای دندانی

برنامه امتحانات

اطلاعیه

تقویم اجرایی دانشکده

پژوهشی

درباره معاونت پژوهشی

معرفی معاونت

کارکنان معاونت

نمایندگان پژوهشی

کتابخانه دانشکده

کتابخانه دانشکده

کتابخانه الکترونیک دانشگاه

کتابخانه مرکزی و تابعه

آیین نامه و مقررات استفاده از کتابخانه

راهنمای استفاده از خدمات و امکانات

رسالت، اهداف و وظایف

منشورحقوق کاربران کتابخانه

همکاران کتابخانه

تماس با ما

پایان نامه های عمومی

پایان نامه های تخصصی

پایان نامه های PhD

کمک هزینه حمایت از پایان نامه

دانشجویان عمومی

دانشجویان تخصصی

دانشجویان PhD

امور طرح ها

همکار واحد طرح ها

پژوهشیار

راهنمای پژوهشگران

Research/Thesis Guidlines

پژوهشیار

اطلاعیه

آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

درباره معاونت تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت

معرفی کارکنان

اهم وظایف

گروه های آموزشی

آسیب شناسی دهان و فک

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل آسیب شناسی دهان و فک

ارتودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل ارتودانتیکس

اندودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل اندودانتیکس

بیماریهای دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل بیماریهای دهان و فک و صورت

پروتزهای دندانی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل پروتزهای دندانی

پریودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل پریودانتیکس

جراحی دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل جراحی دهان و فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل رادیولوژی دهان و فک و صورت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

مواد دندانی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل مواد دندانی

آیین نامه های آموزشی

دوره های دستیاری دندانپزشکی

دوره های پی اچ دی

دوره های توانمندسازی پایه و پیشرفته ایمپلنت

فلوشیپ

تقویم آموزشی

برنامه امتحانات

فرمهای آموزشی

فرمهای مربوط به دوره های پی اچ دی

فرمهای مربوط به دوره های دستیاری دندانپزشکی

فرمهای مربوط به سرپرستان تخصصی

فرمهای مربوط به دوره های فلوشیپ

اخبار روزانه

منابع آزمون

بین الملل

معرفی معاونت

معاون بین الملل

کارکنان معاونت بین ا لملل

نمایندگان گروهای آموزشی در معاونت

اهم وظایف

آیین نامه و دستورالعمل ها

دانشجویی فرهنگی اجتماعی

معرفی معاونت

معاون دانشجویی فرهنگی اجتماعی

کارکنان

امور دانشجویی

اداری

ثبت نام دانشجویان
کمد دانشجویان
حقوق اینترنی
کار دانشجویی
وضعیت بدهی

رفاهی

وام های دانشجویی
ودیعه مسکن
تحصیلی
ضروری
مشاوره
تغذیه

فرهنگی اجتماعی فوق برنامه

کمیسیون ماده یک ارتقاء هیئت علمی

مناسب ها و جشنواره های فرهنگی

تشکل ها و کانون های دانشجویان

بسیج
انجمن اسلامی
کانون عترت و قرآن
خیریه مهریار
جهادیه شهید هدایت
کانون ادبی رویش

شورا ها

شورای صنفی
شورای فرهنگی

ورزشی

سالن ورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی

اخبار و اطلاعیه ها

آئین نامه ها و مقرارات انظباطی

بدون واسطه با مسئولین

اعضا هیئت علمی

ارتودانتیکس

اندو دانتیکس

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

بیماریهای دهان، فک و صورت

پروتز های دندانی

پریودانتیکس

جراحی دهان، فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان، فک و صورت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

زیست مواد دندانی

گروه های آموزشی

گروه اندودانتیکس

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی اندودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی اندودانتیکس

طرح درس

گروه ارتودانتیکس

تاریخچه

تعریف گروه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی ارتودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی ارتودانتیکس

طرح درس

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی پاتولوژی دهان و فک و صورت

طرح درس

گروه بیماریهای دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی بیماریهای دهان

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی بیماریهای دهان

طرح درس

گروه پروتزهای دندانی

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی پروتزهای دندانی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیات علمی

پرسنل

فعالیت های گروه آموزشی پروتزهای دندانی

طرح درس

گروه پریودانتیکس

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی پریودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی پریودانتیکس

طرح درس

گروه جراحی دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی جراحی فک و صورت

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی جراحی فک و صورت

طرح درس

گروه دندانپزشکی ترمیمی

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی ترمیمی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی ترمیمی

طرح درس

گروه دندانپزشکی کودکان

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

طرح درس

گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی رادیولوژی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی رادیولوژی

طرح درس

گروه زیست مواد دندانی

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی مواد دندانی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی مواددندانی

آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه زیست مواد دندانی

طرح درس

دکتر شهابی

گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

طرح درس

اعضا هیئت علمی بازنشسته

اندودانتیکس

ارتودانتیکس

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

بیماری های دهان، فک و صورت

پروتزهای دندانی

پریودانتیکس

جراحی های دهان، فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان، فک و صورت

زیست مواد دندانی

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

بخش های آموزشی

لیزر

ایمپلنت

تعریف بخش

مشخصات بخش

فعالیت بخش

اعضای هیات علمی

مفصل گیجگاهی فکی

آموزشکده پروتزهای دندانی

تعریف بخش

مشخصات بخش

فعالیت بخش

اعضاء هیات علمی

دفتر توسعه آموزش

تاریخچه دفتر توسعه آموزش دانشکده

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده

اعضای دفتر توسعه آموزش دانشکده

فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده

توانمندسازی آموزشی

کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی

برنامه مشاهده آموزش همتایان

ارزشیابی

روش های آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

طرح درس و طرح دوره های گروه های آموزشی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
اندودانتیکس
ارتودانتیکس
آسیب شناسی دهان، فک و صورت
بیماری های دهان، فک و صورت
پروتزهای دندانی
پریودانتیکس
جراحی دهان، فک و صورت
دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی کودکان
رادیولوژی دهان، فک و صورت
زیست مواد دندانی
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

پژوهش در آموزش

دانش پژوهی آموزشی

رسانه و همکاری های برون سازمانی

فعالیت های توسعه آموزشی دانشجویان

لینک های مرتبط

پژوهشکده علوم دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی

مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی

مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت

مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی

مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان

نقشه سایت

پیوندها

روابط عمومی

معرفی واحد روابط عمومی

مدیریت

کارکنان

شرح وظایف روابط عمومی

آرشیو تصاویر

برنامه حضور اساتید در کلینیک ویژه

تماس با ما