سرکار خانم دکتر موسوی

 دکتر موسوی   دکتر مهدیه السادات موسوی

 رئیس دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/MahdiehSadat_Moosavi

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

 

کارکنان دفتر ریاست

 

2

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

رضا اسماعیل زاده

 

مسئول دفتر ریاست و معاون اداری مالی

 

مسئول دفتر ریاست و معاون اداری مالی

 

4222