مسئول امور هیئت علمی

دکتر شمشیری

دکتر احمدرضا شمشیری
مسئول امور هیئت علمی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/arshamshiri

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت اداری و مالی : ۴۲۷۹۴۲۲۷

کارکنان دفتر ارتقاء هیئت علمی

خانم بیات

 

 

  آزاده بیات

 

 

 کارشناس امور ارتقاء هیئت علمی

 

 

۴۲۷۹۴۱۹۳