رئیس کمیته مدیریت حوادث و پدافند غیرعامل

دکتر رکن

 

دکتر امیررضا رکن 

رئیس کمیته مدیریت حوادث و پدافند غیرعامل