رییس شورای فرهنگی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس شورای فرهنگی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا شورای فرهنگی

دکتر منصوریان

دکتر آرش منصوریان

معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای فرهنگی دانشکده دندان‌پزشکی

حاج آقا سالمی

حاج آقا سالمی

نمایندگی نهاد معظم رهبری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای فرهنگی دانشکده دندان‌پزشکی 

دکتر پورشهیدی

دکتر سارا پورشهیدی

معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو شورای فرهنگی دانشکده دندان‌پزشکی

 

دکتر نیکنامیدکتر مهدی نیکنامی

 معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

 عضو شورای فرهنگی دانشکده دندان‌پزشکی

خانم باقری

فهیمه باقری حسنارودی

رابط شورای فرهنگی دانشکده دندان‌پزشکی

 

 

 

 

۲ نفر از اعضای هیئت علمی (مهمان) 

 

 

فاطمه حسین زاده

نماینده کانون خیریه مهریار

 

  

 

 

امیرحسین رمضانی

نماینده کانون قرآن و عترت

 

 

 

امیرحسین قوی

نماینده بسیج دانشجویی

 

  

 

 

ژینا نوری

نماینده کانون ادبی رویش

 

 

مطهره گونه ای

نماینده انجمن اسلامی

 

  

 

 

مهدی هادی زاده

نماینده انجمن اسلامی

 

 

محمدحسین ماهگلی

نماینده شورای صنفی

 

 

 

 

مهران طاهری

نماینده کانون جهادی شهید هدایت

 

 

 

هانی دنیوی

مرکز پژوهش های علمی و رشد استعدادهای درخشان دانشجویی


شرح وظایف شورای فرهنگی

 شرح وظایف

  •      هم فکری و برنامه ریزی ساعات فرهنگی
  •        برنامه ریزی جشن ها در مناسبت های مختلف (اعیاد و ...)

  •        تصمیم گیری تخصیص بوجه جهت برنامه های فرهنگی