رییس شورای آموزشی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

دبیر و عضو شورای آموزشی

دکتر پورشهیدی
  دکتر سارا پورشهیدی
معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر و عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://tums.ac.ir/faculties/s-pourshahidi

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت دندان‌پزشکی عمومی: ۸۸۰۱۵۸۶۰

فکس معاونت دندان‌پزشکی: ۸۸۴۹۷۳۸۹

اعضا شورای آموزشی

دکتر یزدانی  
  دکتر رضا یزدانی
رییس دانشکده دندان‌پزشکی پردیس بین الملل

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/ryazdani

دکتر محمدی

 دکتر فرنوش محمدی

معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/dfmohammadi 
دکتر منصوریان 
دکتر آرش منصوریان
معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

 

https://www.tums.ac.ir/faculties/amansourian

دکتر شکیبدکتر پویان امینی شکیب

معاون بین الملل دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی 

https://www.tums.ac.ir/faculties/aminishakib 

دکتر علی خاصی

دکتر مرضیه علی خاصی 

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/malikhasi 

دکتر نیکنامی

دکتر مهدی نیک‌نامی

معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی 

https://www.tums.ac.ir/faculties/m-niknami

 

دکتر بنی ابراهیمی

دکترغزاله بنی ابراهیمی

معاون آموزشی پردیس بین الملل دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/gh-baniebrahimi 

دکتر تنباکوچی

دکتر بهراد تنباکوچی

معاون پژوهشی پردیس بین الملل دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/b-tanbakuchi?lang=en

دکتر مهدوی

دکتر نازنین مهدوی

مدیر گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/n-mahdavi

دکتر گرامی

دکتر الهیار گرامی

مدیر گروه ارتودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/gueramya  

دکتر رزمی

دکتر حسن رزمی

مدیر گروه اندودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/hrazmi  

دکتر نجفی

دکترشمس الملوک نجفی

مدیر گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://tums.ac.ir/faculties/najafi_sh

دکتر جلالی

دکتر حمید جلالی 

مدیر گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/jalaliha 

دکتر ماهگلی

دکتر حسینعلی ماهگلی

مدیر آموزشکده پروتز دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/hmahgoli 

دکتر خورسند

دکتر افشین خورسند

مدیر گروه پریودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/khorsand

دکتر عمرانی

دکتر لادن رنجبر عمرانی

مدیر گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/ranjbarl 

دکتر بیات

دکتر محمد بیات

مدیر گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی 

https://www.tums.ac.ir/faculties/bayatm

دکتر گودرزی پور

دکترداریوش گودرزی‌پور

مدیر گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی 

https://www.tums.ac.ir/faculties/drgoodarzi

 

دکتر هوشمند

دکتر تبسم هوشمند

مدیر گروه زیست مواد دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/hoshmand   

دکتر محبی

دکتر سیمین زهرا محبی

مدیر گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/smohebbi

دکتر شهرابی

دکتر مهدی شهرابی

مدیر گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/mshahrabi 

دکتر سراج

دکتر بهمن سراج

نماینده محترم ریاست دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

http://tums.ac.ir/faculties/serajbah

دکتر سیادت

دکتر حکیمه سیادت

نماینده محترم ریاست دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

http://www.tums.ac.ir/faculties/hsiadat

دکتر رضا شریفی

دکتر رضا شریفی

رئیس بخش ایمپلنت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/r-sharifi  

دکتر هاشمی  

دکترصدیقه السادات هاشمی کمانگر

مسئول مجازی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/hashemi_s 

دکتر شیرازیان

دکتر شیوا شیرازیان

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/shiraziansh

 


شرح وظایف شورای آمزشی

 شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده

·         تدوین برنامه راهبردی برای آموزش های عمومی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع

·         تایید ظرفیت پذیرش دانشجویان دندانپزشکی عمومی اعلام شده از طرف گروه های آموزشی

·         بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع نماید.

·         بررسی تقاضای انصراف، مرخصی، انتقال وجابجایی دانشجو پس از اعلام نظر گروه آموزشی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

·         تصویب برنامه های آموزشی سالانه تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن ها

·         طراحی و تدوین روش های ارزیابی / ارزشيابی دوره ای و  نظارت بر حسن انجام آن ها

·         نظارت دقیق در خصوص اعمال کامل ضوابط موجود در برنامه های آموزشی مصوب

·         تصمیم گیری در مواردی که در این آئین نامه و سایر آئین نامه های مرتبط با برنامه های تحصیلات تکمیلی مسکوت است.