رییس کمیته ارتقاء هیئت علمی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته ارتقاء هیئت علمی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا کمیته ارتقاء هیئت علمی

دکتر پورشهیدی

دکتر سارا پورشهیدی

معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر علی خاصی

دکتر مرضیه علی‌خاصی حبیب‌آبادی

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

 

دکتر یاسینی

دکتر اسماعیل یاسینی

نماینده هیئت علمی در کمیته ارتقاء دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر شمشیری

دکتر احمدرضا شمشیری

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

 

 

مدیر گروه مربوطه

 

 

 

 

۲ نفر از اعضای هیئت علمی همان گروه