شرح وظایف روابط عمومی

شرح وظایف واحد روابـط عمومـی دانشکده دندانپزشکی
 
 انجام کلیه امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی حوزه مدیریت
 تهیه و انتشار اخبار دانشکده ،در سطح  سایت دانشگاه و دانشکده
 همکاری با صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و تهیه برنامه های خبری از دانشکده دندانپزشکی و پخش این برنامه ها در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 تهیه کلیپهای مختلف در جشنهای متعدد در دانشکده.
 تهیه گزارش عملکرد و مستندسازی برنامه های فرهنگی مدیریت و معاونت های  دانشکده
 راه اندازی نشریه خبری
 انجام کلیه امور مرتبط با سمعی و بصری حوزه مدیریت و معاونت
 راه اندازی و تدارک بانک CD، DVD، کاست و ... و تهیه نماهنگ های ویژه مراسم و فعالیت های حوزه
 برقراری ارتباط مؤثر با روابط عمومی دانشگاه در راستای ارتقاء فعالیتهای فرهنگی معاونت و مدیریت
 نظارت بر نحوه صحیح اطلاع رسانی دانشکده ها
 تهیه گزارش خبری از کلیه برنامه های اجرا شده درمدیریت، معاونتها دانشکده و کلیه گروههای دانشکده و اطلاع رسانی از طریق سایت خبری دانشگاه و دانشکده
 نظارت پویا بر فعالیت بردهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی به مدیریت و نیز نحوه صحیح اطلاع رسانی و تبلیغات
  تهیه و ارسال پوسترها و پلاکاردها به مناسبت اعیاد، میلادها، وفات ها و ... در سطح دانشکده.
 تهیه کارت و پیام تبریک برای کلیه گروهها و بخشهای آموزشی و درمانی و اداری دانشکده به مناسبت های مختلف.
 ارسال تقدیر نامه به همراه لوح تقدیر به امضای ریاست محترم دانشکده جهت اعضای هیت علمی ، کارمندان و کارگران
 ارسال پیام های تبریک روز تولد از سوی مدیریت دانشکده به اعضای محترم هیات علمی و کارمندان گرامی به وسیله سیتم اتوماسیون اداری