کارشناس روابط عمومی

 Ø­Ù…یده ایزدی

حمیده ایزدی
کارشناس روابط عمومی دانشکده
 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری  - ط ۲ - واحد رابط عمومی

شماره تماس : ۴۲۷۹۴۴۳۳

شرح وظایف کارشناس روابط عمومی

شرح وظایف کارشناس  روابط  عمومی                                                                                                                          

·           دریافت خط مشی و دستورالعمل های لازم از مدیر روابط عمومی

·           انجام امور مربوط به برگزاری  جشن های داخلی ، سمینارها، جشنواره ها،کنفرانس های خبری و مصاحبه های مطبوعاتی

·           دریافت و انعکاس اخبار، صورتجلسات و رویدادهای واحدهای مختلف دانشکده و دانشگاه

·           تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی وانتشاراتی رویدادهای مختلف دانشکده

·           تهیه و توزیع نشریات تبلیغاتی و بولتن های داخلی الکترونیکی

·           کنترل و ملاحظه صندوق پست الکترونیک دانشکده و ارجاع نامه ها به افراد مرتبط

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

شرح وظایف عکاس و فیلمبردار

شرح وظایف  عکاس و فیلمبردار

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        دریافت، نگهداری و استفاده از دستگاههای مختلف عکاسی و فیلمبرداری و سایر تجهیزات مربوط

·        شرکت در مجالس، محافل و برنامههای خبری و عسکبرداری یا فیلمبرداری

·        عکسبرداری یا فیلمبرداری از موضوعات مختلف از جمله افراد، مکانها، مدارک و غیره

·        انجام تغییرات جزئی و رفع نواقص دستگاهها در حین فعالیت

·        گزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه های تهیه عکس و فیلمبرداری و ارجاع به موقع به حوزه های مربوط خبری

·        آماده نمودن وسایل و ابزارهای کار عکاسی و فیلمبرداری جهت انجام به موقع امور

·        انجام فعالیتهای مربوط به آموزش فنون عکاسی و فیلمبرداری

·        انجام فعالیت های لازم در جهت نگهداری و بایگانی فیلمها و عکس ها

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود