دکتر آرش منصوریان معاون اداری مالی دانشکده چند خبر را، آنی اعلام کرد

دکتر آرش منصوریان معاون اداری مالی دانشکده چند خبر را، آنی اعلام کرد
معاون اداری مالی دانشکده دندانپزشکی، در نامه های جداگانه ثبت مستندات، تجارب مدیران و کارکنان نظام سلامت دهان را در سامانه وزارت بهداشت، احصاء فرایند و شناسنامه خدمت فعالیت معاونین، تکمیل فرم مشخصات پرسنلی جهت مدیریت آرشیو الکترونیکی و هوشمند اسناد، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر آرش منصوریان معاون اداری مالی دانشکده دندانپزشکی، در نامه های جداگانه ثبت مستندات، تجارب مدیران و کارکنان نظام سلامت دهان را در سامانه وزارت بهداشت، احصاء فرایند و شناسنامه خدمت فعالیت معاونین، تکمیل فرم مشخصات پرسنلی جهت مدیریت آرشیو الکترونیکی و هوشمند اسناد، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار شد.
این نامه های برای مدیران، معاونین و کارکنان در سیستم اتوماسیون اداری ارسال و بنابر اهمیت و حساسیت در زمان مقرر باید به مسئولین مربوطه ارائه شود. پیوست ها  و فرم های هر نامه قابل دسترسی و مشاهده است.

 

متن نامه ثبت مستندات، تجارب مدیران و کارکنان
دستورالعمل ثبت تجارب مدیران و کارکنان

 

تکمیل مشخصات پرسنلی جهت مدیریت آرشیو الکترونیکی و هوشمند اسناد
فرم مشخصات پرسنلی

 

متن نامه فرایند نویسی و نرم افزار

دستوالعمل اجرایی فرایندو روش های انجام کار
فرم شناسه دستگاه اجرایی
شرکت کنندگان در کارگاه فرایند نویسی

 

خبر و عکس: فاطمه زمانی
۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۷
تعداد بازدید : ۹۹۸
کد خبر : ۱۱,۴۳۹

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید