خصوصیات وب سایت

وب سایت دانشکده دندانپزشکی، در حیطه شناسایی، ریاست دانشکده، معاونین، مدیران، گروه و بخشهای آموزشی و اعضای هیات علمی، کتابخانه، دفتر توسعه آموزش، ارتقا اعضا هیئت علمی، آزمون های ضمن خدمت، اتوماسیون اداری، سامانه نظام جامع تعهدی (نجات)، آموزه های دینی، مراکز تحقیقات و واحدها و سایت های (اطلاعیه ها و لینک ها) مرتبط و همچنین امور مربوط درج آرشیو اخبار و عکس و.....، تعیین اوقات شرعی، تقویم سالانه فعال می باشدو همچنین اکثریت اخبار دانشکده دندانپزشکی به روز در این وب سایت بارگذاری می شود.