همکاران واحد پایان نامه تخصصی

 

 

 

فریده نراقی زاده - انجام امور مربوط به پایان نامه های تخصصی (گروه های ارتودنسی- آسیب شناسی دهان، فک و صورت- بیماری های دهان، فک و صورت- پروتزهای دندانی- جراحی دهان، فک و صورت- کودکان)

 

تلفن تماس 42794202

 

 

 

راضیه شیرینی - انجام امور مربوط به پایان نامه های تخصصی ( گروه های اندودانتیکس - ترمیمی- پریودانتیکس - رادیولوژی) 

 

تلفن تماس 42794260

فرم قرارداد مشاور اپیدمیولوژی

شماره ثبت دانشجویان تخصصی