نمایندگان گروه های آموزشی در معاونت پژووهشی

 

 

ردیف

گروه آموزشی

معاون پژوهشی گروه

۱   آسیب شناسی دهان، فک و صورت  دکتر درخشان
۲   ارتودنسی دکتر عاطفه صفار شاهرودی 
۳   اندودانتیکس دکتر محمدسعید شیخ رضایی 
۴   بیماری های دهان، فک و صورت  دکتر مریم کوپایی
 ۵  پریودانتیکس  دکتر سولماز اکبری
۶   پروتزهای دندانی دکتر سمیه ذیقمی 
۷   جراحی دهان، فک و صورت دکتر مجید بشکار 
۸   دندانپزشکی ترمیمی دکتر مهدی عباسی
 ۹  دندانپزشکی کودکان  دکتر علی بقالیان 
۱۰   رادیولوژی دهان، فک و صورت  دکتر فرزانه مساوات
۱۱   زیست مواد دندانی  دکتر طاهره السادات جعفرزاده
۱۲   سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکتر رضا یزدانی