معرفی معاونت

 

dr alikhasi  

                               سرکار خانم دکتر مرضیه علی خاصی - دانشیار محترم گروه پروتزهای دندانی

تلفن تماس : 88015881