همکاران واحد پایان نامه عمومی

 لیلا عرب - انجام امور مربوط به پایان نامه های عمومی ورودی های 91 و 93

تلفن تماس 42794203

 

 

ندا نجفی - انجام امور مربوط به پایان نامه های عمومی ورودی های 90، 92 و 93

تلفن تماس 42794284

فرم قرارداد مشاور اپیدمیولوژی

شماره ثبت دانشجویان عمومی