نمایندگان گروه های آموزشی در معاونت آموزشی

 

 

ردیف

گروه آموزشی

معاون آموزشی گروه

۱   آسیب شناسی دهان، فک و صورت  دکتر سمیرا درخشان
۲   ارتودنسی دکتر حنانه قدیریان
۳   اندودانتیکس دکتر بهنام بوالهری
۴   بیماری های دهان، فک و صورت  دکتر نفیسه شیخ بهایی
 ۵  پریودانتیکس  دکتر حوری اصل روستا
۶   پروتزهای دندانی دکترصفورا قدسی
۷   جراحی دهان، فک و صورت دکتر علیرضا پرهیز
۸   دندانپزشکی ترمیمی دکتر زهره مرادی
 ۹  دندانپزشکی کودکان  دکتر علیرضا حیدری
۱۰   رادیولوژی دهان، فک و صورت  دکتر فرزانه مساوات
۱۱   زیست مواد دندانی  دکترسیما شهابی
۱۲   سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکترسمانه رازقی
 ۱۳ آموزشکده پروتزهای دندانی  دکتر سمیه الهیاری