معاون آموزشی

                                                                       
dr siadat
 
                                   سرکار خانم دکتر حکیمه سیادت- استاد محترم گروه پروتزهای دندانی

                                                       شماره تماس : 88015860 -021