معاون آموزشی

دکتر مهدی عباسی
دکتر مهدی عباسی
معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Abbasi

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت دندان‌پزشکی عمومی: ۸۸۰۱۵۸۶۰

فکس معاونت دندان‌پزشکی: ۸۸۴۹۷۳۸۹