برنامه دروس نیمسال دوم 98-97

توجه: آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/11/08می باشد.

ایمیل خانم یارمحمدی: Mitrayary@yahoo.com

ایمیل خانم آصفی: yasaman-omid@yahoo.com

ایمیل خانم نجفی: negarrnn85@yahoo.com

ایمیل خانم ملکی: amoozesh.p.t@gmail.com 
    

 

 

نکات ضروری انتخاب واحد نیمسال اول 98-97

 1

2

دروس عملی ترم5 نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

   

دروس عملی ترم 7 نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

 
     
 

دروس عملی ترم 9 نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397