از این پس تمامی دانشجویان آن دانشکده پس از دفاع از پایان‌نامه ملزم باشند تا طبق راهنمای پیوست، فایل پی دی اف پایان‌نامه خود را به آدرس: https://www.nlai.ir/sending-thesis به کتابخانه ملی ارسال نمایند.
راهنماراهنمای بارگذاری فایل پایان نامه در سایت کتابخانه ملی

 

1

 
  روند دفاع و فارغ التحصیلی