نقل و انتقال مهمانی

1

1

G

1

1

 

1

 

1 فرآیند درخواست مهمانی دانشجویان ورودی جدید(1401)

 

فرصت ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات برای نیمسال اول 1402-1401 تا تاریخ 1401/03/31 تمدید گردیده است.

 

1

1

 

 

1

 

1نقل و انتقال دانشجویان شاهد
 
 
مهلت ثبت نام در سامانه برای نیمسال اول 1401-1400 تا روز جمعه 1400/03/14 تمدید گردیده.

 

2 تقویم سامانه نقل و انتقال نیمسال اول 1401-1400

 

سامانه مذکور از روز سه شنبه 1399/10/23لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنیه 1399/10/24 به منظور ویرایش توسط دانشگاه های مبدا و مقصد فعال خواهد گردد.

 

me

 

1تقویم سامانه انتقال و مهمانی نیمسال دوم 1400-1399

 

1 سامانه نقل و انتقال ستاد شاهد و ایثارگران

 

 

*** به اطلاع می رساند زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه نقل و انتقال و مهمانی از تاریخ 1399/04/25 لغایت 1399/05/08 تمدید گردیده است.

 

*** زمان ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی مجازی تا 1399/04/17 تمدید گردید.

 

 
 
 
 

 

4 2
1

2

 

10

 
 
1  برنامه نقل و انتقالات در نیمسال دوم 99-98

 

تمدید مهلت نقل و انتقالات
نقل و انتقالات