ترم تابستان مرکز زبان دانشگاه در دانشکده شبانه

زبان

دریافت مدرک تحصیلی از طریق سامانه جامع و یکپارچه سیپاد

پستر

اولین همایش آموزشی پزشکی پاسخگو

2

زمان ثبت نام آزمون علوم پایه شهریور 1397

زمانهای فعال بودن سامانه نقل و انتقالات در نیمسال اول98-97

 

001

 

 

 

 

دانشگاه اصفهان1

 

1

ایجاد کانال تلگرام معاونت آموزش