پنل علوم و معارف دفاع مقدس

تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور

اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس جهت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

1

ثبت نام MPH

1

 

2

واحد درسی دفاع مقدس


2 2

1

1

2

3

 

 

2  اسامی مشمولین تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

1  اطلاعات تماس و کانال بنیاد
3 اسامی مشمولین تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

 

جدیدترین اطلاعیه ها

 

4
3
2
1

 

1

2

نقل و انتقال و مهمانی

1
 

1

 

001

 

 

 

 

1

 

1

تاریخ آزمون زبانهای پیش دانشگاهی و عمومی نیمسال اول 1398-1397

2

ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

2

3

1 1

ایجاد کانال تلگرام معاونت آموزش