3
2
1

 

ترم تابستان دانشگاه شهید صدوقی یزد
2

 

2

 

 
3  دانشگاه مجازی

2

 

3

 

2
1

 

 

 

برنامه دروس ترم تابستان دانشکده

 

ثبت نام ترم تابستان 98-97
 

جدیدترین اطلاعیه ها

 

1 اطلاعیه ناجا در خصوص سفر اربعین سال 1398دانشجویان

 

 

1

 

2
1

 

 

مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیک

 

 

مدرسه تابستانی سلامت و دین

 

 

2  سامانه رسیدگی به درخواست دانشجویان و دستیاران انصرافی و محروم از تحصیل

 

1پذیرش دکتری دانشگاه تربیت مدرس

 

4
3
2
1

 

1

2

امور پایان نامه

امور رساله

پنل علوم و معارف دفاع مقدس

تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور

جشنواره شهید مطهری

1

 

تمدید مهلت ثبت و ویرایش اطلاعات در سامانه نقل و انتقالات:

تمدید

 
 
 

 

 

 

سمنان

1
 

1

 

001

 

 

 

 

1

 

1

ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

2

3

1 1

میز خدمت