کارشناس تعالی سازمانی سلامت

خانم اینانلو

مرجان اینانلو

کارشناس تعالی سازمانی سلامت دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمانی - ط ۲

شماره تماس:  ۸۸۳۵۱۱۸۰


شرح وظایف کارشناس تعالی سازمانی سلامت

شرح وظایف کارشناس  تعالی سازمانی سلامت

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·         شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور جذب و بهره برداری از کلیه امکانات موجود اعم از منابع دولتی، غیردولتی، ملی و بین المللی برای توسعه .

·         ارزیابی عملکرد کارکنان و واحدهای اداری و تخصصی بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی .

·          مشارکت در ‌ استقرار مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطوح مختلف سازمان ، مشارکت در استقرار مدیریت ریسک ، مدیریت ناب ، مدیریت برمبنای هدف ، توسعه و غنی سازی شغلی ، سازمان های یادگیرنده ، مدیریت کارآفرینی و اجرای برنامه های مرتبط با تعالی سازمانی (الگوهای ارزیابی کیفیت،حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی

·         مشارکت در اجرای روش های ارزیابی مانند کارت امتیازی متوازن( BSC  ) به منظور ایجاد سازمان استراتژی محور.

·         مطالعه و بررسی خدمات قابل واگذاری و مشارکت در تدوین دستورالعمل واگذاری و تنظیم گزارش های اقدامات انجام شده .

·         اجرای رویکردها، اصول، مبانی و مفاهیم مرتبط با توسعه  سازمان و مدیریت بخش سلامت.

·         مطالعه، بررسی و ارائه سیستم ها، فرایندها، شیوه ها، مهارت ها و ابزارهای مناسب  نظام سلامت و تلاش برای بسط و بهبود مستمر کیفی آن ها

·         مشارکت در پیاده سازی مهندسی سازمانی، برنامه ریزی، سازماندهی، فرهنگ سازمانی، نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت اطلاعات و ارائه گزارش های دوره ای و موردی در این خصوص.

·         اصلاح فرایندهای سازمانی در واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت  و مرتبط با مأموریت سازمان  

·         تعیین اولویتهای خدمات سلامت و برنامه ها و مداخلات مورد نیاز نظام سلامت .

·         مطالعه و بررسی ساختار تشکیلاتی واحد ذیربط و پیشنهادات اصلاحی برای بهبود ساختاری .

·         تهیه وتدوین و تولید اقلام آماری و شاخصهای سازمانی مورد نیاز برنامه ریزی های استراتژیک و نیز تهیه و تنظیم و تدوین برنامه های توانمند سازی کارکنان نظام .

·         مشارکت در تدوین استانداردها ، ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد و استقرار سیستم هزینه یابی و تعیین قیمت تمام شده خدمات.

·         تهیه تحلیل ها و شاخص های ارزیابی عملکرد واحدها نظیر تحلیل های هزینه منفعت ، هزینه کارآیی ، هزینه اثر بخشی ، هزینه مطلوبیت ، هزینه فرصت های ازدست رفته ، با تاکید بر عملکرد مالی

·         مطالعه و ارائه راهکارهای افزایش منابع مالی از جمله درآمد اختصاصی و راهکارهای مناسب برای ممانعت از نشت منابع از جمله کسورات.

·         ارائه مشاوره در خصوص نحوه وصول و مصرف منابع اختصاصی .

·         شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·         ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·         پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·         انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.