مسئول واحد سمعی بصری

آقای رضا اسمعیل زاده
مسئول سمعی بصری دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۱

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۰۵