مسئول امور حقوقی

خانم فراهانی

خانم زهرا عزیزآبادی فراهانی

کارشناس امور حقوقی و مسئول امور قراردادها دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۹۹