مسئول امور همایش ها

آقای جباری آقای علی جباری
مسئول همایش ها دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۷۱