کارشناس بهداشت محیط

خانم نهالی

خانم سمیرا نهالی
کارشناس بهداشت محیط دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط همکف

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۰۰۵