رییس امور پرستاری

خانم طلایی

خانم اشرف طلایی
رییس امور پرستاری دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط همکف 

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۰۰۵