مسئول مددکاری

خانم صمیمی

خانم زهرا صمیمی
مسئول مددکاری دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمانی - ط همکف

شماره تماس:  ۴۲۷۹۴۰۸۵

کارکنان واحد مددکاری

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

پرستو شیرزادگان

 

 کارشناس مددکاری

 

 کارشناس مددکاری

 

۴۰۸۵