مسئول فوریت های پزشکی

دکتر زهرا ایراندوست
مسئول فوریت های پزشکی دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط همکف

شماره تماس:۴۲۷۹۴۰۷۷
 

کارکنان واحد فوریت های پزشکی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

مینا محجوب

 

پرستار فوریت های پزشکی

 

پرستار فوریت های پزشکی

 

۴۰۷۸