کارکنان گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

فاطمه زمانی 

 

منشی پذیرش

 

۴۰۳۵

 

۲

 

سمیه عبدلی

 

دستیار دندانپزشک

 

۴۰۴۸

 

۳

 

سکینه نظمی

 

کارشناس رادیولوژی

 

۴۰۴۸

 

 

۴

 

ناهید رضازاده

 

منشی بخش

 

۴۰۵۱

 

۵

 

زهرا ایراندوست

 

کارشناس رادیولوژی

 

۴۰۴۸

 

۶

 

عشرت هدشیانپور 

 

منشی پذیرش

 

 ۴۰۳۵

شرح وظایف کارشناس پرتو درمانی( رادیولوژی )

شرح وظایف کارشناس  پرتودرمانی(رادیولوژی)

·        پیش بینی نیازهای بخش از قبیل تجهیزات و قطعات مصرفی و غیرمصرفی و دستگاههای دزیمتری جدید و ملزومات مربوطه.

·        کنترل سیستم های درمانی، تجهیزات، نگهداشت و مراقبت از آنها با درنظر گرفتن کالیبراسیون دستگاهها.

·        آشنایی کامل با کار با تجهیزات و دستگاههای رادیوتراپی و دستگاه شبیه ساز.

·        رعایت کامل اصول حفاظتی و مراقبت و حمایت جسمی و روانی از بیماران در طول روزهای درمانی.

·        رعایت ظرفیت کاری دستگاهها و اتخاذ تدابیر و پیش بینی های لازم برای اوقات خرابی دستگاهها.

·        انجام برنامه و تکنیک درمانی در بالاترین کیفیت زیر نظر متخصصین .

·        کنترل کیفی و ایجاد شرایط مناسب جهت تضمین کیفیت از شروع تا پایان درمان.

·        اندازه گیری صحیح و منظم دوز اشعه ( دوزیمتری) .

·         کنترل کیفی عملکرد دستگاههای رادیوتراپی از لحاظ مکانیکی و همچنین از لحاظ پایداری اشعه در فواصل زمانی معین .

·        مانیتورینگ بخش رادیوتراپی به لحاظ حفاظت پرتوی.

·        نظارت بر حفاظت پرتوی کارکنان از نظر رعایت اصل    ALARAو  همچنین آزمایشات لازم در فواصل زمانی معین کالیبراسیون دقیق دستگاه هنگام شروع درمان بیمار.

·        پذیرش بیماران و نوبت دهی به آنان با رعایت آرامش بیماران.

·        تهیه ماسک و قالب گیری و حفاظ سازی (شیلدینگ) و موم سازی.

·        آماده سازی بیمار جهت درمان های تجویز شده (قبل و حین درمان) و رعایت موارد الزامی.

·        هماهنگی با مسئولین ذیربط به منظور رفع نارساییهای موجود در دستگاهها و تجهیزات مورداستفاده.

·        اطلاع رسانی به شرکت های طرف قرارداد جهت انجام سرویس های دوره ای و نگهداری دستگاهها و تجهیزات.

·        حالت دهی به بیماران طبق دستور پزشکی و مطابق با اتاق شبه ساز(سیمیولاتور).

·        آموزش بیماران توأم با عطوفت و مهربانی به منظور حفظ امور بهداشتی شخصی و ارائه توصیه های لازم پزشکی.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·         مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.


شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف  منشی بخش

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیر گروه آموزشی دانشکده

·        برقراری تماس با واحدهای تابعه دانشکده و دانشگاه به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها

·        تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آن ها

·        تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مقام مربوط

·        ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذی ربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها

·        تلخیص گزارشات تهیه شده برای مقام مربوطه

·        آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه

·        انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط، دریافت، ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه

·        تهیه برخی از نامه ها و متن نمابر جهت مخابره

·        ماشین کردن نامه ها، گزارشات جداول و فرم های مورد نیاز

·        انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص

·        دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط

·        تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ

·        استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و...

·        تهیه گزارش های مورد نیاز سرپرست حسب مورد

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود