کارکنان گروه دندانپزشکی کودکان

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

ساحل برین

 

دستیار دندانپزشک

 

۴۰۱۹

 

۲

 

نسرین برین

 

جمعدار بخش

 

۴۰۱۹

 

۳

 

ویدا شفیعی

 

کارشناس اتاق عمل

 

۴۰۲۵

 

۴

 

حمیده صالحی

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۰۲۵

 

۵

 

مینا طلایی

 

کارشناس بیهوشی

 

۴۰۲۵

 

۶ 

 

الهام فدایی

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۰۲۵

 

۷

 

سمیرا محمدیان

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۰۲۵

 

۸ 

 

ماهدخت کوشاد

 

منشی بخش

 

۴۰۰۲

 

۹ 

 

نگین بشری

 

منشی پذیرش

 

۴۰۲۵

 

۱۰

 

سمیه گرگانی

 

منشی پذیرش

 

۴۰۲۵

 

۱۱

 

ماشالله نیازی بیدگلی

 

کاردان پرتز

 

۴۰۲۲

 

۱۲

 

پرستو کریمی

 

کارشناس بیهوشی

 

۴۰۲۵

شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف  منشی بخش

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیر گروه آموزشی دانشکده

·        برقراری تماس با واحدهای تابعه دانشکده و دانشگاه به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها

·        تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آن ها

·        تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مقام مربوط

·        ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذی ربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها

·        تلخیص گزارشات تهیه شده برای مقام مربوطه

·        آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه

·        انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط، دریافت، ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه

·        تهیه برخی از نامه ها و متن نمابر جهت مخابره

·        ماشین کردن نامه ها، گزارشات جداول و فرم های مورد نیاز

·        انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص

·        دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط

·        تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ

·        استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و...

·        تهیه گزارش های مورد نیاز سرپرست حسب مورد

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

شرح وظایف بهداشتکار دهان و دندان

شرح وظایف کاردان بهداشت دهان و دندان

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیر محترم گروه آموزشی دانشکده

·        شناسایی وضعیت آب آشامیدنی منطقه از نظر فلوراید موجود و سایر مواد معدنی.

·        آموزش امور مربوط به بهداشت دهان و دندان بصورت فردی و جمعی به جمعیت تحت پوشش و شرکت در تحقیقات مربوط به بهداشت دهان و دندان.

·        همکاری و مشارکت در برنامه ها و طرح های سلامت بهداشت دهان و دندان.

·        غربالگری و معاینات ادواری گروه های هدف و یا در معرض خطر.

·        آموزش مداوم کادر بهورزی در زمینه بهداشت دهان و دندان.

·        بررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر در سلامت دندانهای جمعیت تحت پوشش.

·        برگزاری کلاسهای بهداشت دهان و دندان برای مدیران مدارس، مربیان، بهورزان، دانش آموزان و مربیان مهد کودک ها.

·        معاینه بیماران مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی و تشخیص و درمان و در صورت لزوم ارجاع به مراکز دیگر.

·        ارائه خدمات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان از قبیل فلورایددرمانی، شیارپوش (فیشورسیلنت)، جرم گیری.

·        جرم گیری بالا وزیر لثه و صاف کردن سطح ریشه(  Scaling/Root planning).

·        کمک به دندانپزشک در حفظ و استقرار کنترل عفونت و بهداشت محیط و وسایل کار.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود