دبیر کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

دکتر شمشیری 
 
 دکتر احمدرضا شمشیری

معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

https://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Shamshiri

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت اداری و مالی : ۸۸۳۵۱۱۸۰

فکس معاونت اداری و مالی : ۸۸۰۱۵۸۰۰

اعضاء کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

خانم خسروی  

ندا خسروی

رییس امور اداری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

 2

رضا اسمعیل زاده نوحدانی

مسئول دفتر ریاست دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

سمیه محمدی

سمیه محمدی

کارشناس امور اداری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

خانم بیات

آزاده بیات

کارشناس امور اداری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

شرح وظایف کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

شرح وظایف کمیته کارگروه تخصصی فرآیندهای دانشکده دندان‌پزشکی

·             تعیین فرآیندهای سه گانه مدیریتی، اصلی و پشیتبانی و ارزیابی ریسک آن‌ها

·             تعیین شاخص‌های فرآیندها در دانشکده و اندازه‌گیری آن‌ها

·             مستندسازی فرآیندها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و نمودارهای جریان کار

·             تعیین ذی‌نفعان و الزامات آن‌ها ، تعیین کانال‌های ارتباطی با ذی‌نفعان

·             جمع‌آوری داده‌ها در تمامی سطوح سازمانی دانشکده و تجزیه و تحلیل آن‌ها

·             تدوین شناسنامه شغل،شرح وظایف واختیارات دانشکده

·             تدوین شناسنامه فرآیندهای دانشکده

      ·             ارتقاء سیستم سنجش رضایت مراجعین دانشکده