مسئول تجهیزات پزشکی

آقای جاپانی

امیر جاپانی
مسئول تجهیزات پزشکی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط 

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۹۵۶

شرح وظایف مسئول تجهیزات پزشکی

شرح وظایف مسئول تجهیزات پزشکی

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر کار آنان

·        نظارت بر جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگه‌داری،تعمیرات و تهیه لوازم،تجهیزات و دستگاه‌های دندان‌پزشکی مطابق با استانداردهای مربوطه

·        نظارت و همکاری در امور مربوط به نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی، تعویض و تهیه قطعات یدکی

·        نظارت بر فرآیندهای خرید،اسقاط، کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

·        به‌روزرسانی سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی PMQ

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود.

کارکنان واحد تجهیزات پزشکی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

غلامرضا سلمه 

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱

 

۲

 

حمیدرضا اکبری

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱

 

۳

 

مصطفی عاقل

 

تکنسین مسئول نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱

 

۴

 

 علی زرین جوی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱ 

 

۵

 

سید مهدی صمیمی 

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱

 

۶

 

ولی رجبی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱

 

۷

 

 سیدعلی حسینی مشکنانی

 

کارشناس نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

 کارشناس نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱ 

 

۸

 

 غزاله جوانمرد

 

 کارشناس نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

 کارشناس نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۴۵

شرح وظایف تکنسین تجهیزات پزشکی

 شرح وظایف تکنسین تجهیزات پزشکی

·        دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·        همکاری در جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگه‌داری،تعمیرات و تهیه لوازم،تجهیزات و دستگاه‌های دندان‌پزشکی مطابق با استانداردهای مربوطه

·        تعویض لوازم جانبی و قطعات یدکی، تعمیر و نصب تجهیزات پزشکی

·        آموزش نحوه عملکرد تجهیزات به دانشجویان

·        انجام سرویس های دوره ای

·        ثبت روزانه تعمیرات در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی PMQ

·        همکاری در نظارت بر ایمنی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

·        پیش بینی قطعات مورد نیاز و پیگیری جهت خرید

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود.