مسئول تجهیزات پزشکی

آقای جاپانی

آقای امیر جاپانی
مسئول تجهیزات پزشکی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط 

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۹۵۶

کارکنان واحد تجهیزات پزشکی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

مصطفی عاقل

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱

 

۲

 

غلامرضا سلمه

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱

 

۳

 

محسن قیاسی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

تکنسین نگهداری و تعمیر لوازم پزشکی

 

۴۰۳۱