کارکنان مرکز تلفن و اطلاعات

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

آمنه محمدی ها

 

 اپراتور مرکز تلفن و اطلاعات

 

اپراتور مرکز تلفن و اطلاعات

 

۴۰۰۰

 

۲

 

داود حایک

 

اپراتور مرکز تلفن و اطلاعات

 

اپراتور مرکز تلفن و اطلاعات

 

۴۵۰۰

شرح وظایف مرکز تلفن و اطلاعات

شرح وظایف اپراتور

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           آشنایی کامل به چگونگی استفاده عملی از ابزار کار تلفن و طرز کار دستگاه ها

·           برقراری اتباط تلفنی بین کارکنان و اعضاء هیات علمی با واحدهای دانشگاه ، سایر ارگان ها و پاسخگویی به مراجعات تلفنی افراد

·           برقراری ارتباط تلفنی کارکنان

·           کنترل دستگاه مرکزی تلفن و سایر دستگاه ها به منظور اطمینان از آماده به کار بودن آن ها

·           اقدام به رفع معایب و نقایص جزئی و اعلام معایب و اشکالات اساسی به سرپرست مربوطه

·           رعایت مقررات عمومی و اختصاصی دانشکده و مسائل ایمنی و حفاظتی

·           عدم ترک محل خدمت در شیفت کار

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

سرپرست خدمات

 

هادی حاج اسمعیل

مسئول خدمات دانشکده دندان‌پزشکی

 

شرح وظایف کارکنان خدمات

شرح وظایف خدمات

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           نظافت و تمیزکاری واحد مربوطه و لوازم و وسایل آبدارخانه طبق اصول و ضوابط تعیین شده

·           تهیه چای و سایر احتیاجات کارکنان واحد مربوطه

·           تمیز کردن و شستشوی کرکره ها،پنجره ها،درب ها،جاروکردن و پاکیزه نمودن کف پوش های واحدها،راهروها،پله ها،آسانسور و سایر قسمت های وابسته

·           شستشو و نظافت و ضد عفونی کردن تمام سرویس های بهداشتی

·           جمع آوری و حمل زباله از اتاق ها به محلی که بعدا باید انتقال داده شود

·           گزارش مشاهدات در مورد نقائص و خرابی ساختمان به سرپرست مربوطه

·           بستن شیر آب و خاموش کردن چراغ های روشن در قسمت هایی که مورد استفاده نیست

·           صرفه جویی در مورد مواد مصرفی و حفظ و نگهداری وسایل کار

·           رعایت اصول بهداشتی شخصی مانند کوتاه نگه داشتن ناخن ها ، پوشیدن دستکش و لباس مخصوص کار

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود