سرپرست امور عمومی

آقای مهندس اصغریان

امیر اصغریان

سرپرست امور عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۶۵۸ - ۴۲۷۹۴۶۶۶

شرح وظایف سرپرست امور عمومی

    شرح وظایف مسئول امور عمومی : 

·         دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·         تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

·         سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحد های تحت سرپرستی

·         برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تعمیرات ، نقلیه  و سلف سرویس

·          مسئولیت امور خدمات و نظافت دانشکده

·         رسیدگی به امور ارباب رجوع در حیطه وظایف در جهت پیشبرد برنامه های تعالی

·         برنامه ریزی و نظارت بر نیازهای فنی و تجهیزات دانشکده

·         برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات و نظارت بر فعالیتهای تاسیسات

·         نظارت بر نگهداری ساختمان (پارکینگ، محوطه ساختمان و فضای سبز)

·         انجام اقدامات لازم برای تامین نظافت و سالم سازی محیط کار و تامین بهداشت مناسب با هماهنگی کامل مدیره پرستاری و مسئول بهداشت محیط

·         تامین فضای ایمن  و مناسب و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

·         شرکت در مزایدات و مناقصات مرتبط با امور عمومی

·         تامین وسایل، امکانات و تسهیلات رفاهی کارکنان و بیماران

·         رضایت سنجی از مراجعین و زمان سنجی ارائه خدمات

·         برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت پشتیبانی

·         برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری

·         ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·         ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·         پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·         انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود.

 

کارکنان مرکز تلفن و اطلاعات

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

آمنه محمدی ها

 

 اپراتور مرکز تلفن و اطلاعات

 

اپراتور مرکز تلفن و اطلاعات

 

۴۰۰۰

 

۲

 

داود حایک

 

اپراتور مرکز تلفن و اطلاعات

 

اپراتور مرکز تلفن و اطلاعات

 

۴۵۰۰

شرح وظایف مرکز تلفن و اطلاعات

شرح وظایف اپراتور

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           آشنایی کامل به چگونگی استفاده عملی از ابزار کار تلفن و طرز کار دستگاه ها

·           برقراری اتباط تلفنی بین کارکنان و اعضاء هیات علمی با واحدهای دانشگاه ، سایر ارگان ها و پاسخگویی به مراجعات تلفنی افراد

·           برقراری ارتباط تلفنی کارکنان

·           کنترل دستگاه مرکزی تلفن و سایر دستگاه ها به منظور اطمینان از آماده به کار بودن آن ها

·           اقدام به رفع معایب و نقایص جزئی و اعلام معایب و اشکالات اساسی به سرپرست مربوطه

·           رعایت مقررات عمومی و اختصاصی دانشکده و مسائل ایمنی و حفاظتی

·           عدم ترک محل خدمت در شیفت کار

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

سرپرست خدمات

آقای رحیمی زاده

حمیدرضا رحیمی زاده دیزجی

مسئول خدمات دانشکده دندان‌پزشکی

 

شرح وظایف کارکنان خدمات

شرح وظایف خدمات

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           نظافت و تمیزکاری واحد مربوطه و لوازم و وسایل آبدارخانه طبق اصول و ضوابط تعیین شده

·           تهیه چای و سایر احتیاجات کارکنان واحد مربوطه

·           تمیز کردن و شستشوی کرکره ها،پنجره ها،درب ها،جاروکردن و پاکیزه نمودن کف پوش های واحدها،راهروها،پله ها،آسانسور و سایر قسمت های وابسته

·           شستشو و نظافت و ضد عفونی کردن تمام سرویس های بهداشتی

·           جمع آوری و حمل زباله از اتاق ها به محلی که بعدا باید انتقال داده شود

·           گزارش مشاهدات در مورد نقائص و خرابی ساختمان به سرپرست مربوطه

·           بستن شیر آب و خاموش کردن چراغ های روشن در قسمت هایی که مورد استفاده نیست

·           صرفه جویی در مورد مواد مصرفی و حفظ و نگهداری وسایل کار

·           رعایت اصول بهداشتی شخصی مانند کوتاه نگه داشتن ناخن ها ، پوشیدن دستکش و لباس مخصوص کار

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود