سرپرست امور عمومی

آقای مهندس اصغریان

آقای امیر اصغریان
سرپرست امور عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۶۵۸ - ۴۲۷۹۴۶۶۶