شرح وظایف

رئیس حسابداری

- پیگیری و ایجاد تفاهم نامه مالی سالانه از بودجه دانشگاه

- پیگیری و صدور تخصیص درآمدی دانشکده از بودجه دانشگاه

- پیگیری و صدور تخصیص سایر منابع دانشکده از بودجه دانشگاه

- تلاش جهت جذب منابع مالی بیشتر از بودجه دانشگاه

- پیگیری تخصیص های صادر شده درآمد مالی و تسریع جذب آن منابع مالی

- پیگیری و هماهنگی با مدیریت امور مالی جهت تمامی پرداخت ها به پرسنل دانشکده

- ایجاد و هماهنگی و پیگیری با بانک ملت شعبه وصال شیرازی و هجرت جهت واریز حقوق و سایر پرداخت های دانشکده

- تائید برگه درخواست خرید کالا و خدمات قبل از خرید

- پیش بینی هزینه های دانشکده در ماهها و سال های آینده

- نظارت مستقیم بر عملکرد کارشناسان حسابداری، اداره اموال و کارپردازی دانشکده

- ارتباط با سایر شرکت ها از طرف حساب با دانشکده و دریافت مدارک مثبته و پرداخت حق الزحمه آنان

 

 

 واحد حقوق و دستمزد

- اعمال کلیه حکم های حقوقی اعم از جاری و معوقه و تهیه لیست های حقوقی

- اعمال کلیه کسورات مربوط به اقساط بانک و کسورات بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی و بدهی های اعلام شده از سوی ارگان های مختلف

- تهیه لیست بیمه تأمین اجتماعی و اعمال سوابق کلیه پرسنل در بیمه تأمین اجتماعی

- صدور ضمانت نامه و گواهی کسر از حقوق و تائیدیه های ضمانت بانکی تسهیلات بانکی

- تهیه لیست های متفرقه (اضافه کاری- غذا-مسکن-محرومیت از مطب-شارژ بن کارت- پاداش پایان خدمت- مهدکودک-عیدی، سنوات و ذخیره مرخصی- دیون)

 

 واحد دفترداری

- ثبت و صدور کلیه اسناد هزینه ای

- ثبت و صدور کلیه اسناد حقوقی و کسورات و رابط حقوق پرسنل

- ثبت و بررسی درآمدهای ماهیانه و پیگیری وصول درآمدهای ارسالی به دانشگاه

- پرداخت تنخواه به کارپرداز و دریافت اسناد هزینه کارپردازی و کسر اسناد هزینه

- کنترل و بررسی گزارشات مالی و تهیه ماهیانه صورتحساب مغایرت بانکی

- کلیه پرداختی ها (پایان نامه دانشجویی- حق التدریس-دیون-کلینیک-خارج از شمول- کسورات تأمین اجتماعی- بانک ها- دارایی و سایر موسسات دولتی)

 

اداره اموال

- صورت برداری اموال و تنظیم صورت تحویل برای هر بخش

- تخصیص پلاک و نصب آن به اموال غیر مصرفی دانشکده

- کنترل موجودی های اموالی دانشکده هر شش ماه یکبار

- نظارت بر امر جابه جایی اموال و تهیه لیست اموال جهت ارسال به اداره اموال دانشگاه

 

بایگانی اسناد مالی و تحویلداری

- بایگانی اسناد مالی

- رابط سازمان های بیرون دانشکده شامل بیمه تأمین اجتماعی- بیمه خدمات درمانی- بیمه بازنشستگی- ستاد مرکزی دانشگاه - دارایی و سایر سازمان های دولتی