رئیس امور مالی

آقای نیکوکار
آقای مهرداد نیکوکار
سرپرست امور مالی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۸۱۸

 

کارکنان واحد امور مالی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

زهرا رسولی

 

 کارشناس مسئول حسابداری

 

حقوق و دستمزد

 

۴۲۹۳

 

۲

 

ساناز پیرهادی

 

کارشناس حسابداری

 

دفترداری

 

۴۲۸۸

 

۳

 

صغری بیگلی

 

 کارشناس حسابداری

 

دفترداری

 

۴۲۹۱

 

۴

 

صونیا مراغه

 

کارشناس حسابداری

 

دفترداری

 

-

 

۵

 

علی دلداری

 

کارشناس حسابداری

 

حسابداری

 

۴۲۶۱

 

 ۶ 

 

رضا هنرمند 

 

 کارشناس امور اداری

 

 بایگانی و حسابداری

 

۴۲۹۰

 

۷

 

فرشید جلالی جاه

 

امین اموال 

 

 اداره اموال

 

 ۴۲۲۳

 

۸ 

 

محمدصادق فاطمی

 

صندوقدار

 

صندوق 

 

 ۴۰۲۷