سرپرست فناوری و اطلاعات

خانم حایک

خانم مهندس هاله حایک
سرپرست فناوری و اطلاعات دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۱

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۱۷۲

کارکنان واحد فناوری و اطلاعات

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

مهندس آرزو کرمانی

 

کارشناس رایانه

 

کارشناس رایانه

 

۴۱۷۰

 

۲

 

مهندس میترا عدالتی

 

کارشناس رایانه

 

کارشناس رایانه

 

۴۱۷۳

 

۳

 

مهندس حسنی

 

کارشناس رایانه

 

کارشناس رایانه

 

۴۱۷۱