سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای مهندس اصغریان

آقای امیر اصغریان
سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۶۵۸ - ۴۲۷۹۴۶۶۶

کارکنان واحد تأسیسات

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

منصور رضالو

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۲

 

براتعلی همتی

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۳

 

نعمت اله حاجیان

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۴

 

قربان افروزیان

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۵

 

مرتضوی

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴