سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

   

امیرمحمد زینلی
سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط منفی ۲

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۴۸۶

شرح وظایف مسئول تاسیسات

شرح وظایف مسئول تاسیسات                                                                                                                                   

·           دریافت خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه

·          تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و بررسی کار آن ها

·           بررسی و راهبری کار های تاسیسات ساختمان

·           کارشناسی تمامی کارهای فنی موجود در ساختمان

·           مشارکت در طرح های تاسیساتی و طراحی تمامی آنان جهت ساختمان

·           درخواست خرید اقلام درخواستی فنی و ارائه لوازم مورد نیاز تاسیساتی به واحد تاسیسات

·           ارائه مشورت در خصوص امور فنی و راهکارهای مفیددربهینه سازی مصرف درساختمان

·           ارائه آموزش های فنی به پرسنل تاسیسات

·           انجام تحقیقات و بررسی های علمی و فنی در زمینه برق و تأسیسات

·           محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تأسیسات یا دستگاه های تصفیه آب استخر یا دستگاه های مربوطه

·           سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمان ها و تعمیر وسایل تأسیساتی

·           رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترال و تأسیسات

·           تهیه طرح های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات

·           مدیریت لازم درمورد مصرف اقلام خریداری شده تاسیساتی

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.


کارکنان واحد تأسیسات

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

منصور رضالو

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۲

 

 

نعمت اله حاجیان

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۳

 

قربان افروزیان

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۴

 

محمدحسین محمدی

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۵

 

علی معدندار

 

تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات

 

۴۰۳۴

 

۶

 

اصغر زینعلی 

 

 تکنسین تأسیسات

 

تکنسین تأسیسات 

 

 ۴۰۳۴

شرح وظایف مکانیسین تاسیسات

شرح وظایف مکانیسین تاسیسات                                                                                                                                      

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تأسیسات

·           انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تأسیسات از قبیل آب، برق، فاضلاب، آسانسور، تهویه و شوفاژ

·           بررسی و تشخیص عیوب دستگاه های تاسیساتی

·           لوله کشی ساختمان ها و تعمیر ، نوسازی وسایل  و قطعات تاسیساتی

·           تعمیر تاسیسات تهویه ، شوفاژ و حرارت مرکزی، تعویض قطعات فرسوده و معیوب

·           راه انداختن موتورها ، تلمبه ها ، کمپرسورها و وغن کاری سوپاپ ها

·           تعمیرات و نقاشی ساختمان ها، دستگاه های پرس، امور نجاری ، شیشه و....

·           بازدید از کلیه واحدهای ساختمان و بررسی امور مربوط به تاسیسات ساختمان ها و گزارش روزانه به مسئول تاسیسات

·           شستشو و پاکیزه کردن و روغن کاری قسمت های گوناگون مکانیکی موتورها ، شوفاژها ، تهویه و رفع گرفتگی لوله ها

·           بازرسی و کنترل مستمر شبکه تاسیساتی و تجهیزات و دستگاه های مربوطه مانند چگونگی سوخت و طرز کار آن ها ، نصب فن و شوفاژ و کولرهای کوچک و انجام کانال کشی های مربوطه

·           تشخیص نواقص و عیوب اساسی و حساس و همکاری در انجام تعمیرات دستگاه ها و تجهیزات شبکه تاسیساتی

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود