رئیس امور اداری

خانم خسروی
 
ندا خسروی

رئیس امور اداری دانشکده دندان‌پزشکی 

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۸۰۸ - ۴۲۷۹۴۲۷۷

   

 

کارکنان امور اداری

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

ناهید وحیدی

 

 کارشناس مسئول امور اداری 

 

امور اداری- راهبر عملیاتی اتوماسیون- نوآوری

 

۴۲۹۵

 

۲

 

سمیرا اربابی فتاح

 

کارشناس امور اداری

 

امور اداری

 

۴۲۴۷

 

۳

 

سکینه طیبی آلاشتی

 

 کارشناس امور اداری

 

امور هیات علمی

 

۴۲۴۹

 

۴

 

آزاده بیات

 

کارشناس امور اداری

 

امور رفاهی

 

۴۱۹۳

 

۵

 

رضا صادقی

 

کارشناس امور اداری

 

آرشیو مجازی

 

  ۴۲۳۴

 

۶ 

 

سمیه محمدی 

 

 کارشناس امور اداری

 

 تحول اداری

 

۴۱۹۰

 

۷

 

حمیدرضا معدن‌دار 

 

کارشناس آموزش ضمن خدمت و دبیرخانه 

 

 آموزش ضمن خدمت و دبیرخانه

 

 ۴۲۳۴

 

۸ 

 

مهران یوسف پور کدوبنکی

 

کارشناس حضور و غیاب 

 

حضور و غیاب 

 

 ۴۲۴۸

 

۹ 

 

محمد کاظم زاده پشتیری

 

نامه رسان 

 

 نامه رسان

 

۴۱۵۹