ثبت نام اینترنتی غذای دانشجویان

غذا

دانشجویانی که تمایل به استفاده از غذای دانشگاه دارند، می توانند جهت رزرو اینترنتی غذا به سایت
 http://food-reserve.tums.ac.ir/ مراجعه فرمایند.

مسئول وب سایت معاونت دانشجویی: لیلا نصیری