امور بیمه

            

     بیمه خدمات درمانی

   قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان طی دو مرحله انجام می گردد.

 مرحله  اول: از 15 تیر لغایت 20 مرداد ماه

   مرحله دوم: از 10 دی لغایت 1 بهمن ماه
    تبصره 1 :  ثبت نام تمامی مقاطع تحصیلی در امور دانشجویی دانشکده انجام  می گردد. 
    تبصره 2:   تاریخ های اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد. 
 
    1-هزینه حق بیمه سالانه 50% توسط دانشگاه , 50% توسط دانشجو پرداخت می گردد 
    به همین منظور دانشجو درصورت تمایل می تواند از وام بیمه استفاده نماید.(این وام پس
     از پایان تحصیل دانشجو طبق ضوابط به صورت اقساط دریافت می گردد).
    2- هزینه  درمان  دانشجویان دارای دفترچه  بیمه با ارائه معرفینامه از مرکز بهداشت و 
     درمان دانشجویی در بیمارستان های تابعه دانشگاه به صورت رایگان خواهد بود.
     3-دانشجویان متاهل(مذکر)برای همسر وفرزندان خود(تا سه فرزند)می توانند درخواست
      دفترچه بیمه نمایند.
     4- دانشجویان متاهل (مونث) در مقطع رزیدنتی و تخصصی با پرداخت نقدی  50% سهم 
      بیمه سالانه برای خود و 100% حق بیمه سالانه برای همسر و فرزندان می توانند تحت
      پوشش بیمه قرار گیرند.
     5-  برای دانشجویان متاهل ( مونث) در مقاطع غیر تکمیلی( کاردانی ، کارشناسی و ... )
     پرداخت 100%حق بیمه سالانه به صورت نقدی جهت افرادتحت تکفل(همسر وفرزندان)
     الزامی است .
      6- تمامی دانشجویان تا پایان تحصیل ، به صورت  24  ساعته تحت پوشش بیمه حوادث 
     شرکت سهامی بیمه ایران می باشند.

     داشتن تعهد محضری و ارائه آن الزامی می باشد

     مدارک مورد نیاز:  
    - عکس 4×3 (2 قطعه)
    - کپی شناسنامه  صفحه 1 و 2 ( در صورت متاهل بودن فتوکپی شناسنامه همسر الزامی
           می باشد).

    - فتوکپی کارت ملی پشت و رو

 

         مسئول وب سایت معاونت دانشجویی: لیلا نصیری