معرفی معاون

dr niknami

 دکتر مهدی نیک‌نامی

معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/m-niknami

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت اداری و مالی : ۸۸۰۱۴۰۳۹