ارتباط بی واسطه با مسئولان

هم‌دانشگاهی گرامی

روابط عمومی دانشکده بر اساس مسئولیت حرفه ای خود وظیفه انعکاس نظرات، پیشنهادات، انتقادات ودرخواست های مردم به مسئولان دانشکده را عهده‌دار می باشد. این ارتباط بدون واسطه بوده و مطالب شما مستقیم بطور مستمر و محرمانه به مسئولین ذیربط منعکس خواهد گردید. درج آدرس پست الکترونیکی الزامی است و امکان ارتباط با شما و اعلام نتیجه اقدامات از سوی مسئولان را میسر خواهد کرد.

 

روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر منصوریان

دکتر آرش منصوریان

معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر پورشهیدی

دکتر سارا پورشهیدی

معاون آموزشی دندانپزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر علی خاصی

دکتر مرضیه علی خاصی

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر محمدی

دکتر فرنوش محمدی

معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر نیکنامی

دکتر مهدی نیکنامی

معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر شکیب

دکتر پویان امینی شکیب

معاون بین الملل دانشکده دندان‌پزشکی