اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون دستیاری و PhD سال 97

بازگشایی مجدد سامانه توزیع نیروی انسانی ، تعهدات و خدمات قانونی معاونت آموزشی وزارت بهداشت

بخشنامه نظام وظیفه در خصوص معافیت تحصیلی

اطلاعیه آزمون فلوشیپ 97

پیگیری مراحل صدور و تایید فرم فراغت از تحصیل

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 97

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم سال تحصیلی 97-96

تغییرات در خصوص سند تعهد محضری متعهدین خدمت دستیاری دندانپزشکی

شماره حساب جهت واریز شهریه

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان