پیگیری مراحل صدور و تایید فرم فراغت از تحصیل

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 97

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه آزمون ارتقا رشته های تخصصی دندانپزشکی در سال 96

تغییرات در خصوص سند تعهد محضری متعهدین خدمت دستیاری دندانپزشکی

قابل توجه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 95/96

منابع آزمون فلوشیپ سال 95

ثبت نام فلوشیپ 95

پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) دندانپزشکی در سال 95

شماره حساب جهت واریز شهریه

پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) دندانپزشکی در سال 94

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

تمدید ثبت نام غیر حضوری آزمون دانشنامه/گواهینامه 94

شرایط آزمون های ارتقا و دانشنامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 94

اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه دندانپزشکی سال 94

منابع آزمون فلوشیپ سال 94

دستورالعمل امتحان عملی دستیاران آسیب ‌شناسی دهان و فک و صورت

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 94