سرپرست تخصصی ارتودانتیکس

دکتر الهیار گرامی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استاد
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/اروتودنسی

dr.eshghyar
 

تلفن: 09123875514
ای میل: geramya@tums.ac.ir