مسئول دوره

مسئول دوره: دکتر محمد بیات

رشته تخصصی پیشنیاز

فارغ التحصیلان رشته های :

جراحی دهان و فک و صورت

پریودانتیکس

اندودانتیکس